Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


DCKP - inauguracyjny wykład

Michał Kuryło wrzesień 24, 2019

W minioną niedzielę 22 września 2019 roku w Radomiu miało miejsce inauguracyjne spotkanie w Diecezjalnym Centrum Kultury Prawosławnej w Radomiu.

     Niedzielnym porankiem w radomskiej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście ks. prot. Adama Weremiejewicza z Łodzi, ks. prot. Pawła Sidorczuka – proboszcza radomskiej parafii a także ks. hierodiakona Aleksandra Mokriszczewa z Łodzi.

Ze słowem do wiernych w swojej homilii zwrócił się ks. Adam Weremiejewicz. Kaznodzieja w kazaniu nawiązywał do wyczytanych w tym dniu fragmentów Pisma Świętego.

Na zakończenie nabożeństwa biskup Atanazy pozdrowił wiernych przybyłych w tym dniu do cerkwi, życząc im by nowy rok liturgiczny, który rozpoczął się przed kilkoma dniami był obfity w łaski i miłość Chrystusową.

     W niedzielne popołudnie, tuż po godzinie 16:00 odbyło się inauguracyjne spotkanie w Diecezjalnym Centrum Kultury Prawosławnej w Radomiu.  Podczas niego z wykładem do zebranych pośród których byli zarówno parafianie jak i wszyscy zainteresowani sympatycy prawosławia zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Atanazy.

Podczas przedstawionej prezentacji ekscelencja starał się przedstawić historię prawosławia jak i bieżącą sytuację Cerkwi w Polsce.

Zagłębiając się w historię, przypomniany został moment założenia Kościoła w dniu święta Pięćdziesiątnicy, jak i pierwsze wieki chrześcijaństwa, w których Kościół był prześladowany. Prelegent w swoim wystąpieniu w dużym stopniu skupił się na soborach powszechnych, któree ukształtowały dogmaty i strukturę Kościoła.

W kolejnej części wykładu biskup Atanazy skupił się na historii Cerkwi Prawosławnej na ziemiach polskich. Wspominając fakt, kiedy to święci bracia Cyryl i Metody przybywając na Morawy przynieśli tam wiarę Chrystusową, chrzcili tamtejszą ludność. Przez co i Dobrawa, żona Mieszka I przyniosła tradycję wiary bizantyjskiej na ziemie polskie. Niestety fakt tego, że Mieszko I był ochrzczony w tradycji bizantyjskiej jest dziś mało znany. W kolejnych słowach władyka skupił się na obecnej strukturze Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, na jego podziale administracyjnym, wyrysie poszczególnych diecezji i ich krótkiego opisu. Po przedstawionej prezentacji nie obyło się bez licznie zadawanych pytań, które posłużyły za sugestie do tematów kolejnych spotkań w Diecezjalnym Centrum Kultury Prawosławnej w Radomiu.

Kolejnym punktem spotkania był występ chóru Katapetasma pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni. Chórzyści zaprezentowali głównie psalmy i pieśni liturgiczne nabożeństw wieczerni, jutrzni, obecne były również hymny z nabożeństw wielkopostnych jak i Paschalnych.

Kończąc spotkanie ze słowem podziękowań i jednocześnie zaproszeniem na kolejną inicjatywę organizowaną przez radomskie Centrum Kultury Prawosławnej zwróci się proboszcz miejscowej parafii prawosławnej – ks. Paweł Sidorczuk. Ks. Paweł złożył wielkie podziękowania za chęć poprowadzenia inauguracyjnego spotkania dla biskupa Atanazego jak i dla przybyłego chóru. Minione spotkanie zakończone zostało w wielkim niedosycie ze strony przybyłych, organizatorzy mają jednak nadzieję, iż obecny niedosyt uda się załagodzić przy okazji kolejnych spotkań na które już teraz serdecznie zapraszamy.

tekst i foto: Michał Kuryło

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

Ostatnio zmieniany wtorek, 24 wrzesień 2019 17:53