Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


135-lecie parafii katedralnej w Łodzi

ks. Aleksy Kucy wrzesień 17, 2019

    15 września br., parafia prawosławna w Łodzi obchodziła jubileusz 135-lecia. Budowę świątyni rozpoczętą w 1880 roku, udało się sfinalizować dzięki wsparciu łódzkich fabrykantów. W ten sposób w ciągu czterech lat wybudowano wspaniałą cerkiew w bizantyjskim stylu architektonicznym. Patronem nowej łódzkiej świątyni został św. Aleksander Newski, zaś jej poświęcenia w 1884 roku dokonał arcybiskupa warszawski i chełmski Leoncjusz.

     Od tego czasu cerkiew św. Aleksandra, nie bacząc na działania wojenne, ani trudności okresu międzywojennego była nieprzerwanie czynna, służąc prawosławnej społeczności Łodzi i okolicznych miast.

    Świąteczne uroczystości rozpoczęły się od całonocnym czuwaniem w sobotę 14 września br. o godzinie 17.00 w katedrze św. Aleksandra. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz, w asyście biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego oraz duchowieństwa. Następnego dnia – w niedzielę 15 września – tuż przed godziną 10.00 miało miejsce powitanie przybyłych do Łodzi hierarchów na czele z Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą, Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i całej Polski, a także arcybiskupa Grzegorza oraz biskupów Atanazego i Pawła. Zgodnie z tradycją, hierarchów powitały dzieci, starosta cerkwi, a także proboszcz parafii ks. mitrat Eugeniusz Fiedorczuk.

    W trakcie św. Liturgii po przeczytanej Ewangelii kazanie wygłosił arcybiskup Grzegorz. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na fragment przeczytanego Listu ap. Pawła do Koryntian, gdzie zawarte zostało pouczenie mówiące jeżeli ktoś nie lubi Jezusa Chrystusa, mam być wyklęty (1 Kor 16, 22). Hierarcha stawiał pytanie o możliwości pogodzenia przykazania miłości z tą maksymą. „Wydawałoby się, jak można pogodzić akt miłości z anatemą? Anatema jest swoistym narzędziem Cerkwi, które ma zastosowanie wobec tych członków, którzy odeszli od Prawdy. Takich ludzi Cerkiew odłącza od swego organizmu. Wydaje się, że to jest akt pozbawiony miłości” – powiedział arcybiskup. Porównując tę czynność z czynnością chirurga, Cerkiew pokazuje, że ostatecznym celem anatemy jest uzdrowienie człowieka, a nie jego zguba: „Bóg z wielką miłością do człowieka pozbawia go możliwości przebywania w raju, aby znowu stał się godnym tego miejsca, powracając do niego”. W tym kontekście arcybiskup Grzegorz szczególnie zwrócił uwagę na konieczność uczestniczenia w życiu eucharystycznym każdego prawosławnego chrześcijanina. Człowiek, który bierze udział w św. Liturgii i nie uczestniczy w Eucharystii sam odłącza siebie od źródła życia, jakim jest Chrystus.

     Po zakończeniu św. Liturgii Świętej odbyła się świąteczna procesja z czytaniem Ewangelii. Następnie do wiernych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. W pierwszej kolejności arcypasterz wyjaśnił znaczenie obchodzonego święta, mianowicie faktu, że oprócz dnia patrona – św. Aleksandra – parafia obchodzi także 135-lecie istnienia świątyni. Metropolita zwrócił uwagę na fakt, że od momentu wybudowania katedry św. Aleksandra w 1884 roku w Łodzi rozpoczęło się życie parafialne w pełnym tego słowa znaczeniu. Stąd też Jego Eminencja podkreślił znaczenie świątyni w życiu wspólnoty chrześcijańskiej: „Świątynia jest naszą matką w parafii, jednoczy wszystkich, jednoczy wiernych pod swoje skrzydła; jest to niebo na ziemi. W tym miejscu następuje zjednoczenie wiernych z Chrystusem, odrodzenie lub nawrócenie”. Metropolita Sawa podał przykład, kiedy w tej właśnie cerkwi 40 lat temu rozpoczynał swoją apostolską misję. Wówczas w okresie paschalnym, do świątyni zawitała niewierząca osoba, był to admirał z Rumunii (jak się później okazało), którego obecność w świątyni sprawiła, że nawrócił się i przyjął tu chrzest. „Świątynia to wielki skarb, który chrześcijaństwo wniosło we wszechświat, to miejsce Boga. Tutaj przebywa żywy Chrystus”. Hierarcha zwrócił się także do obecnych na nabożeństwie emigrantów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i parafian pochodzących z krajów Europy Wschodniej, którzy jak niegdyś ich przodkowie w okresie po rewolucji 1917 roku, znaleźli w Łodzi swój dom, dodając otuchy i pokrzepiając serca zebranych.

    W dalszej kolejności Jego Eminencja podziękował za obecność rzymskokatolickiemu metropolicie łódzkiemu Grzegorzowi Rysiowi, zwracając uwagę, jak ważne jest w otaczającym świecie, świecie zachwiania wartości i niepokoju społecznego, budować relacje pełne szacunku i miłości, szczególnie pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań. Metropolita podziękował także hierarchom, przybyłemu duchowieństwu, a także gospodarzowi – biskupowi Atanazemu, za przygotowanie obchodów Jubileuszu.

     Za pracę na rzecz łódzkiej parafii, Jego Eminencja metropolita Sawa odznaczył Orderami św. Marii Magdaleny: proboszcza ks. mitrata Eugeniusza Fiedorczuka, a także ludzi dobrej woli zaangażowanych w rewitalizację otoczenia katedry oraz budynków parafialnych.

    Zwieńczeniem świątecznych uroczystości było poświęcenie po remoncie sali spotkań parafialnych i sal katechetycznych, które uświetnił występ chóru prowadzonego przez Łukasza Hajduczenię. Uroczystości zakończyły się rodzinnym piknikiem z udziałem parafian i gości.

 

tekst: ks. Aleksy Kucy

foto: Michał Kuryło, Adam Mikołajewski

Więcej zdjęć dostępnych jest w galerii.

Ostatnio zmieniany wtorek, 17 wrzesień 2019 17:35