Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej

ks. Mirosław Drabiuk wrzesień 03, 2019

W dniach 31 sierpnia – 1 wrzęśnia częstochowska społeczność prawosławna radośnie przeżywała święto patronki swojej głównej świątyni – Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej.

     W miniony weekend wspominane zostało wydarzenie, które miało miejsce 637 lat temu, dzięki któremu czczona na wschodzie a potem i na zachodzie relikwia przybyła i pozostała w Częstochowie. To jej czci poświęcona jest prawosławna częstochowska świątynia. W sobotę nabożeństwo całonocnego czuwania celebrował przybyły z Poznania ks. Jerzy Mogilewski. Przed nabożeństwem dotarła też pierwsza rowerowa pielgrzymka z Kalisza, złożona z kilku osób, wśród których był jej duchowy opiekun ks. Mirosław Antosiuk. Witając pielgrzymów wyrażono nadzieję, że w przyszłych latach ta piękna inicjatywa będzie kontynuowana, i daj Bóg, będzie się rozwijać.

     W dniu święta od rana do Chęstochowy  przybywali zacni goście, wśród których oczekiwany i serdecznie witany Ordynariusz Diecezji, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy, oraz ojcowie: ks. Władysław Tyszuk z Kielc, ks. Jan Jakimiuk z Piotrkowa Trybunalskiego, ks. Aleksy Kucy – sekretarz kancelarii biskupiej z Łodzi, ks. Mikołaj Dziewiatowski z Sosnowca, ks. Marcin Bielawski z Krakowa, hierodiakon Aleksander Mokriszczew z Łodzi. Wraz z duchownymi przybyłymi w sobotę odprawiona została Boska Liturgia, podczas której śpiewał miejscowy chór wykonując utwory kompozytora P. Nosowa. Aby przeżyć  radość z miejscowymi wiernymi w świąteczne dni przybyła autokarowa pielgrzymka z Łodzi, dzięki trudowi organizacyjnemu ks. Aleksego Kucego i duchowieństwa łódzkiego. Wśród uczestników świątecznych nabożeństw byli również sympatycy naszej parafii oraz wierni z Piotrkowa Trybunalskiego, Opola, Kluczborka, Śląska,  Krakowa, Bielska Białej, Kielc, Kalisza.  Modlitewny nastrój przedłużano podczas posiłku w domu parafialnym, gdzie pielgrzymi byli ugoszczeni skromnym posiłkiem.

     Wszystkim przybyłym, a w szczególności Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Biskupowi Atanazemu, duchownym oraz pielgrzymom proboszcz i parafianie częstochowscy wyrażają serdeczną wdzięczność.

Więcej zdjęć dostępnych jest w galerii.

tekst: ks. Mirosław Drabiuk

foto: Adam Mikołajewski

O pierwszej rowerowej pielgrzymce z Kalisza do Częstochowy można przeczytać tutaj!