Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Kraków - święto parafialne

ks. Marcin Bielawski wrzesień 02, 2019

27-28 sierpnia br. parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie obchodziła święto parafialne.

     Uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy biskup Łódzki i Poznański w asyście dziekana krakowskiego - ks. mitrata Mirosława Drabiuka oraz ks. mitrata Eustachego Stracha z Kędzierzyna Koźla, ks. mitrata Władysława Tyszuka z Kielc, ks. prot. Jana Jakimiuka z Piotrkowa Trybunalskiego, ks. prot. Adama Weremiejewicza z Łodzi, ks. Igora Habury z Wrocławia, ks. Michała Doroszkiewicza z Puław oraz ks. hierodiakona Aleksandra z Łodzi.

     W wigilię święta został wyniesiony całun przedstawiający Zaśnięcie Bogurodzicy. Podczas całonocnego czuwania odczytany został ryt pogrzebu Najświętszej Marii Panny.

     W sam dzień święta Liturgii Boskiej przewodniczył biskup Atanazy w asyście duchowieństwa z diecezji oraz przybyłych kapłanów z diecezji wrocławsko – szczecińskiej i lubelsko – chełmskiej. Ze słowami homilii do wiernych zwrócił się dziekan ks. Mirosław Drabiuk. Kapłan zwrócił szczególną uwagę na rolę Bogurodzicy w życiu prawosławnego chrześcijanina oraz przytoczył po krótce historię święta.
     Dzień święta w krakowskiej parafii był w tym roku podwójnie uroczysty. Bowiem hierarcha po raz pierwszy na nowo poświęconym ołtarzu udzielił święceń kapłańskich diakonowi Marcinowi Bielawskiemu, który będzie pełnił funkcję wikariusza krakowskiej parafii.
     Na koniec nabożeństwa biskup Atanazy zwrócił się ze słowami podziękowań do księdza proboszcza Jarosława Antosiuka za uroczyste przygotowanie święta parafialnego. Nie zabrakło także słowa do przybyłych wiernych. Władyka życzył także wielu łask Bożych dla nowego kapłana podkreślając jak piękna, a za razem trudna jest służba Bogu, ludziom oraz Cerkwi Chrystusowej. Proboszcz parafii ks. Jarosław wyraził wdzięczność hierarsze, kapłanom oraz wszystkim parafianom i przybyłym gościom z Białegostoku i Warszawy i innych parafii za wspólną modlitwę. Po tych słowach ks. Marcin dokonał swojego pierwszego błogosławieństwa.

tekst: ks. Marcin Bielawski

foto: Andrzej Pawlak, Mateusz Zabrocki

WIĘCEJ ZDJĘĆ DOSTĘPNYCH JEST W GALERII.