Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Łódź- autokarowa pielgrzymka do Supraśla

Ela Weremiejewicz, Zoja Kucy sierpień 15, 2019

Autokarowa pielgrzymka katedralnej parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu miała swój początek w piękny, piątkowy poranek 9 sierpnia.

     Pielgrzymkę rozpoczęła wspólna modlitwa podczas molebna w łódzkiej katedrze.  W pielgrzymce wzięło udział  ponad czterdzieści osób, aby wraz z licznymi pielgrzymami z Polski i zagranicy wspólnie wznieść gorące modlitwy w supraskim klasztorze męskim przed cudowną Ikoną Matki Boskiej Supraskiej. W przeddzień święta przed rozpoczęciem nabożeństwa całonocnego czuwania łodzianie zwiedzili Supraskie Muzeum Ikon.

    Niezwykle uroczyste nabożeństwo miało miejsce w nocy. Pierwsza świąteczna Boska Liturgia w cerkwi pw. św. Jana Teologa rozpoczęła już o 1-ej w nocy. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Łódzki i Poznański Atanazy w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. W trakcie Liturgii Świętej miały miejsce święcenia diakońskie subdiakona Marcina Bielawskiego. Śpiew liturgiczny zapełniły dwa chóry: chór Filoi z Białegostoku oraz katedralny chór z Łodzi.

    Pielgrzymka sprzyjała zarówno uduchowieniu i wspólnej modlitwie, jak i ogólnej integracji osób różnej narodowości, należących do łódzkiej parafii. Zakończeniem Święta Ikony Matki Boskiej Supraskiej była uroczysta procesja (cer. krestnyj chod) po głównej Liturgii Świętej z udziałem wszystkich hierarchów na czele z Jego Eminencją Metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą. Następnie wszyscy pielgrzymi i goście monasteru wraz z duchowieństwem uczestniczyli we wspólnej agapie.

    Parafianie wrócili do swojego miasta wieczorem w sobotę, zmęczeni fizycznie, ale podbudowani duchowo i pełni wrażeń z przeżytego Święta.

WIĘCEJ ZDJĘĆ DOSTĘPNYCH JEST W GALERII

tekst: Ela Weremiejewicz, Zoja Kucy