Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Supraskiej Ikony Bogurodzicy

Michał Kuryło sierpień 13, 2019

W dniach 9-10 sierpnia 2019 roku w Supraskiej Ławrze miały miejsce uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej.

     Obchody święta rozpoczęły  się w piątek 9 sierpnia wieczorem. W nabożeństwie całonocnego czuwania sprawowanego pod przewodnictwem Jego Eminencji Metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy w asyście metropolity Rusen Nauma (Bułgaria), arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa szachtowskiego i milerowskiego Szymona (Rosja), biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa supraskiego Andrzeja oraz biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza a także bardzo licznie zgromadzonego duchowieństwa. W piątkowym nabożeństwie wzięła udział ogromna liczba pielgrzymów przybyłych do Supraśla zarówno w  pieszych, autokarowych lub też indywidualnych pielgrzymkach z całej Polski.

      Tego samego dnia wieczorem sprawowany był akatyst do Bogurodzicy, któremu przewodniczył arcybiskup Grzegorz oraz panichida przy grobie arcybiskupa Mirona, dawnego przełożonego Supraskiego Monasteru.

    Pierwsza świąteczna Liturgia Święta sprawowana była przez ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej – biskupa Atanazego. Ekscelencji towarzyszyło licznie zebrane duchowieństwo. Nabożeństwo odprawione zostało w cerkwi pw. św. Jana Teologa. Podczas homilii wygłoszonej po przytoczonym fragmencie Ewangelii, hierarcha zwrócił uwagę na postać Matki Bożej. Władyka położył nacisk na fakt, iż Bogurodzica jest matką wszystkich ludzi, jednocześnie będąc zwykłym człowiekiem - jak my wszyscy. Jednak tak bardzo pokochała Boga, że wyrzuciła ze swojego serca całe zło, przepełniając się miłością. Dzięki temu Bóg wybrał właśnie Ją na swoją Matkę.

     Podczas Boskiej Liturgii biskup Atanazy udzielił święceń diakońskich dla subdiakona Marcina Bielawskiego. Ksiądz diakon Marcin Bielawski będzie prowadził swoją misję pasterską w diecezji łódzko-poznańskiej.

     Liturgię Świętą wzbogaciły śpiewy chóru katedralnego z Łodzi pod dyrekcją matuszki Elżbiety Weremiejewicz  jak i chóru Filoi pod dyrekcją matuszki Marty Filimoniuk – Pagór.

Nabożeństwo zakończyły pozdrowienia dla nowo wyświęconego kapłana a także jego matuszki – Zofii Pawlak - Bielawskiej.

     Kolejną Liturgię Świętą celebrował biskup siemiatycki Warsonofiusz. Służba sprawowana była w głównej supraskiej cerkwi pw. Zaśnięcia Bogarodzicy.

  Głównej Boskiej Liturgii na ołtarzu polowym przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście hierarchów i licznie przybyłego duchowieństwa. Homilię podczas Liturgii wygłosił arcybiskup Paisjusz. Uroczystości zwieńczyła procesja wokół głównej monasterskiej cerkwi. W trakcie nabożeństw śpiewały supraskie chóry: parafialny, młodzieżowy i dziecięcy oraz chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

WIĘCEJ ZDJĘĆ DOSTĘPNYCH JEST W GALERII (LINK)

tekst: Michał Kuryło

foto: ks. Michał Fiedziukiewicz, Adam Mikołajewski, Michał Kuryło

Ostatnio zmieniany wtorek, 13 sierpień 2019 19:39