Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Łódź: Święto Piećdziesiątnicy

Michał Kuryło czerwiec 17, 2019

     W ósmą niedzielę po święcie Paschy wspominamy święto Pięćdziesiątnicy. Zesłanie  Ducha Świętego to wielkie święto dla całego Kościoła prawosławnego, w ten dzień święta Cerkiew obchodzi dzień swoich narodzin.

     W przeddzień święta wieczorem w łódzkiej katedrze zostało odprawione nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy.

     W sam dzień święta Pięćdziesiątnicy Liturgia Święta sprawowana była przez ordynariusza Diecezji Biskupa Atanazego w asyście proboszcza łódzkiej parafii księdza Eugeniusza Fiedorczuka, wikariuszy: ks. Adama Weremiejewicza, ks. Aleksego Kucego, ks. Jerzego Wodopjanowa oraz hierodiakona Aleksandra Mokriszczewa.

    Zgodnie z tradycją bezpośrednio po Liturgii Świętej miała miejsce Wieczernia, w trakcie której odczytane zostały modlitwy wznoszone na kolanach (cerk. kolenopriklonnyje molitwy). W trakcie których, jak wskazuje ich nazwa, wierni po raz pierwszy od Paschy stanęli na kolana. Na koniec nabożeństwa Biskup Atanazy zwrócił się do wiernych ze słowem,  przybliżając istotę święta Świętej Trójcy. Wyjaśniając między innymi, jak ważne jest dla każdego chrześcijanina Święto zstąpienia Ducha Świętego, trzeciej Osoby Świętej Trójcy. Duch Święty, Który wszystko napełnia i inspiruje nas na drodze zbawienia, jest to ta Osoba Świętej Trójcy, która po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa wciąż towarzyszy nam w naszych ziemskich zmaganiach, w naszej walce, w naszych dążeniach ku Bogu i zbawieniu.

     Bezpośrednio po niedzielnym nabożeństwie na przycerkiewnym terenie miał miejsce rodzinny piknik. Była to wspaniała możliwość integracji wielu pokoleń parafian. W trakcie wielogodzinnego spotkania wszyscy zgromadzeni mieli możliwość pokrzepienia swoich sił przygotowanym przez parafian posiłkiem, słodkościami oraz lodami, tak aby mieć energię do wspólnych gier i zabaw. Niedzielne spotkanie, tuż przed wakacjami było idealnym momentem do podsumowania całego roku pracy w parafialnym punkcie katechetycznym. Wszyscy obecni zostali obdarowani  wieloma prezentami.

W imieniu kleru łódzkiej parafii serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak wspaniałej integracyjnej inicjatywy.

    W poniedziałkowy poranek w drugi dzień święta – Świętego Ducha w cerkwi św. Olgi odprawiona została Liturgia Święta, której przewodniczył Biskup Atanazy w asyście proboszcza łódzkiej parafii – ks. Eugeniusza Fiedorczuka, wikariusza – księdza Jerzego Wodopianowa oraz hierodiakona Aleksandra Mokriszczewa.

tekst: Michał Kuryło

zdjęcia: Adam Mikołajewski, Michał Kuryło

Więcej zdjęć dostępnych jest w galerii.