Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Konferencja duchowieństwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej

28 maja 2019 roku w Diecezjalnym Centrum Kultury Prawosławnej w Radomiu odbyła się doroczna Konferencja Duchowieństwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

     O godz. 9:00 w radomskiej cerkwi p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy rozpoczęła się Liturgia Święta sprawowana przez Biskupa Atanazego w asyście diecezjalnego duchowieństwa oraz przy udziale wiernych z Radomia i Bydgoszczy. Podczas nabożeństwa śpiewał kwartet w składzie: matuszka Elżbieta Weremijewicz – dyrygentka, ks. mitrat Mirosław Drabiuk, ks. Aleksy Kucy oraz matuszka Helena Sidoruk.

Po zakończonej Liturgii i śniadaniu rozpoczęto obrady konferencyjne. Jako pierwszy głos zabrał Ordynariusz Diecezji - Biskup Atanazy, który w swoim wstępnym słowie zwrócił uwagę na temat przewodni konferencji: „Pasterz i jego obowiązki”. Cytując słowa św. Jana Chryzostoma i Apostoła Pawła, Ekscelencja podkreślił znaczenie aspektu powołania konkretnej osoby do posługi kapłańskiej, które znajduje się wyłącznie w sferze woli Bożej, nie zaś ludzkiego przyzwolenia. W tym znaczeniu Dar Łaski, który uzyskuje każdy kapłan, stanowi skarb, o który należy troszczyć się przez całe swoje życie. Nic się nie dzieje bez woli Bożej i pomocy Bożej, ale rolą każdego kapłana jest dbać o to, aby ta wola uzyskiwała swoje pełne urzeczywistnienie w jego posłudze. Następnie głos zabrali: ks. Aleksy Kucy – sekretarz diecezji, ks. mitrat Mirosław Drabiuk – koordynator diecezjalny ds. nauczania religii i dziekan okręgu krakowskiego, ks. prot. Eugeniusz Fiedorczuk – dziekan okręgu łódzkiego, ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia – dziekan okręgu kujawsko-pomorskiego, ks. prot. Adam Weremijewicz – wikariusz parafii p.w. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, ks. prot. Jarosław Antosiuk – proboszcz krakowskiej parafii i opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej.

     Po długich, ponad dwugodzinnych obradach, z referatem okolicznościowym wystąpił ks. dr Mikołaj Dziewiatowski. Swoje wystąpienie w postaci referatu i prezentacji multimedialnej ojciec Mikołaj podzielił na dwie części: w pierwszej skupił się na historyczno-teologicznym aspekcie sakramentu kapłaństwa; w drugiej – rozpatrzył obowiązki pasterza z punktu widzenia jego powołania a współczesnych uwarunkowań pracy duszpasterskiej.

     Na koniec konferencji biskup Atanazy podziękował wszystkim duchownym za udział i podkreślił znaczenie bardzo ważnej zasady życia duchowego, jaką jest poddawanie się osoby wierzącej, w szczególności duchownego, Woli Bożej.

 

tekst: ks. Aleksy Kucy

foto: Michał Kuryło

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.