Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto parafialne w Kielcach

W V Niedzielę po Wielkanocy, Niedzielę o samarytance, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy odwiedził prawosławną społeczność w Kielcach. W tym dniu prawosławni wyznawcy miejscowej wspólnoty obchodzili także pamięć swojego niebiańskiego Patrona – Św. Mikołaja Cudotwórcy.

     Na początku Uroczystości, przed rozpoczęciem Świętej Liturgii, zgodnie z tradycją Jego Ekscelencja został powitany przez dzieci i parafian kwiatami oraz chlebem i solą. Następnie Proboszcz świątyni – ks. mitrat Władysław Tyszuk przywitał hierarchię ciepłymi słowam, prosząc o arcypasterską modlitwę i błogosławieństwo. Oprócz proboszcza parafii pw. Świętego Mikołaja w Kielcach w nabożeństwie liturgicznym wzięli udział również: Dziekan krakowski – ks. Mirosław Drabiuk z Częstochowy, ks. Jan Jakimiuk – proboszcz piotrkowskiej parafii, ks. Adam Weremiejewicz – wikariusz łódzkiej parafii oraz ks. hierodiakon Aleksander Mokriszczew z Łodzi.

     W słowie skierowanym do wiernych Biskup Atanazy zwrócił uwagę na znaczenie Niedzieli o samarytance, a także o przykładzie życia w Chrystusie Św. Mikołaja. Ten wielki prawosławny Święty IV wieku dał nie tylko świadectwo pełnego zaufania Bogu i oddania się woli Chrystusa, ale wykazał się wielką pokorą i miłością wobec ludzi. Dziś, kiedy współczesny świat jest pogrążony w bałwochwalstwie i pogonią za doczesnością, jak nigdy dotąd społeczeństwo wiernych potrzebuje podobnej ofiarności i oddania się wierzy w Chrystusa Zbawiciela. Paschalny Triumf zwycięstwa Życia nad śmiercią, które dokonało się w Zmartwychwstaniu Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa powinien stanowić dla nas niepodważalny fundament wiary i inspirować do podobnych czynów, jakimi wykazał się święty Cudotwórca Mikołaj – podsumował hierarcha. W końcowym słowie Biskup Atanazy podtrzymał na duchu miejscową społeczność prawosławną, wyrażając swoje przekonanie w pomyślnym rozwoju życia duchowego prawosławnej parafii Kielc.

      Święto zakończyło radosne wołanie „Chrystus zmartwychwstał” – „Zaprawdę zmartwychwstał”, a także wspólne zdjęcie.

Tekst i zdjęcia: Michał Kuryło

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.