Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Koncert muzyki cerkiewnej w łódzkiej katedrze

11 kwietnia 2019 roku w cerkwi pw. św. Olgi w Łodzi odbyło się wspaniałe wydarzenie – koncert muzyki cerkiewnej.

     Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił chór cerkwi katedralnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi pod dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz. W tym roku na to wydarzenie artystyczne przybyło niezwykle dużo miłośników muzyki cerkiewnej, których zabytkowa prawosławna świątynia ledwie pomieściła.

     Koncert został podzielony na dwie części,  podczas których słuchacze mieli okazję wysłuchać hymnów  oraz pieśni cerkiewnych z okresu Wielkiego Postu,  a także z radosnego okresu Paschy Chrystusowej. Ksiądz mitrat Eugeniusz Fiedorczuk - proboszcz parafii – anonsował  wszystkie utwory i wyjaśniał  ich znaczenie liturgiczne. 

     Na koniec chór wspólnie ze wszystkimi zgromadzonymi w świątyni  wykonał pieśń „Sława Bogu za wsio” (tł. Chwała Bogu za wszystko), która już na stałe wpisała się w repertuar tutejszych koncertów muzyki cerkiewnej ze względu na swą popularność w środowisku łodzian zainteresowanych prawosławną tradycją muzyczną.

 

Tekst: ks. Aleksy Kucy

Zdjęcia: ks. Eugeniusz Fiedorczuk