Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Wielki Tydzień w Łodzi

Michał Kuryło kwiecień 27, 2019

Zbliżamy się już ku końcowi Wielkiego Tygodnia. Pragniemy przedstawić krótką fotorelację z nabożeństw jakie miały miejsce w tym tygodniu w katedralnej cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

    Wszystkim wielkotygodniowym nabożeństwom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański wraz z miejscowym duchowieństwem.

    W Wielką Środę rankiem miała miejsce Liturgia Święta Uprzednio Poświęconych darów w domowej kaplicy pw. św. Serafima Sarowskiego. Wieczorem w głównej łódzkiej świątyni miał miejsce sakrament Namaszczenia Świętym Olejem, który zebrał wiernych nie tylko z Łodzi ale i z odległych parafii naszej diecezji.

   Wielki Czwartek – tego dnia rankiem sprawowana była Liturgia Święta rozpoczynająca się z wieczerni. To w tym dniu wspominane jest ustanowienie Świętej Eucharystii. Wieczorem w łódzkiej katedrze miała miejsce jutrznia wraz z czytaniem dwunastu fragmentów Ewangelii Świętej mówiącej o mękach Pańskich.

   W Wielki Piątek wieczorem odbyło się nabożeństwo wieczerni z wyniesieniem płaszczenicy – ikony ukazującej wizerunek złożonego do grobu Chrystusa. Bezpośrednio po wieczerni miała miejsce jutrznia wraz z czynem pogrebienia a także procesja wokół cerkwi wraz z płaszczenicą.

   W wielką sobotę rankiem sprawowana była Liturgia Święta św. Bazylego Wielkiego rozpoczynająca się z wieczerni. Podczas tego nabożeństwa przytaczanych jest piętnaście fragmentów Starego Testamentu. W czytanej Ewangelii Świętej słyszymy fragment mówiący o tym jak anioł zwiastował  dla niewiast o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio po Liturgii Świętej miało miejsce poświęcenie paschalnych koszyczków z pokarmami.

   Zapraszamy do fotogalerii.