Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Niedziela Palmowa w łódzkiej parafii

Michał Kuryło kwiecień 22, 2019

Święto Wjazdu Jezusa do Jerozolimy jest jednym z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu liturgicznym Cerkwi. Święto to należy do grona świąt ruchomych, obchodzone jest na tydzień przed świętem Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

     „Król bowiem aniołów zasiadł teraz na źrebięciu oślicy i idzie, chcąc na krzyżu porazić wrogów jako Mocny. Przeto i dzieci z palmami śpiewają pieśń: Chwała Tobie, który przyszedłeś, Zwycięzco! Chwała Tobie, Zbawcy Chrystusowi! Chwała Tobie, Błogosławionemu, Jedynemu Bogu naszemu!... Najpierw z gałązkami śpiewając, potem z kijami pojmali Chrystusa niewdzięczni żydzi. „ – jak czytamy w stichirach z jutrzni w niedzielę palmową.

     Wspominany tego dnia jest fakt triumfalnego wjazdu Chrystusa do miasta, gdzie w bramach witały Go tłumy. Jezus Chrystus witany dziś jak Król za kilka dni będzie ukrzyżowany na krzyżu. To właśnie o tym paradoksie ludu, mówił w swoim słowie do wiernych podczas Liturgii Świętej biskup Atanazy.  „Dziś słyszymy okrzyki Hosanna, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Król Izraela, a za kilka dni Ci sami ludzie będą krzyczeć ukrzyżuj Go, ukrzyżuj! Chrystus wchodząc do Jerozolimy, ofiarował dla ludzi miłość, lecz naród izraelski nie był na nią gotowy. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy my nie jesteśmy podobni do tamtych ludzi, sprzed dwóch tysięcy lat. Ludzi,  którzy witali Chrystusa z palemkami w rękach, jak my dziś. Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie miłości Chrystusa?  Co dla nas jest ważniejsze, czy to co przyziemne, czy to co duchowe?”

     W katedralnej parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi święto to było niesamowicie podniosłe.  Podczas niedzielnej Liturgii Świętej nagrodzony został proboszcz parafii – ks. Eugeniusz Fiedorczuk. Decyzją Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniu 2 kwietnia 2019 roku ks. Eugeniusz nagrodzony został prawem noszenia mitry. To kolejna już nagroda duchownego, który swą posługę w łódzkiej parafii pełni od ponad 25 lat.

     W tym dniu podczas Liturgii Świętej ks. diakon Jerzy Wodopianow, wieloletni diakon tej parafii, z rąk Biskupa Atanazego otrzymał święcenia kapłańskie. Ks. Jerzy swą posługę kapłańską będzie nadal pełnił w Łodzi.

     Na koniec niedzielnej Liturgii Świętej biskup Atanazy poświęcił palemki przyniesione przez licznie przybyłych na służbę wiernych.

tekst i foto: Michał Kuryło

więcej zdjęć dostępnych jest w galerii.