Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Diecezjalne rekolekcje duchowieństwa

ks. Mikołaj Hajduczenia kwiecień 13, 2019

     W dniach 10- 11 kwietnia 2019 roku w katedrze p.w. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi z błogosławieństwa Jego Ekscelencji biskupa Atanazego ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa.

     Nabożeństwo rozpoczęło się odczytaniem modlitw przed sakramentem  spowiedzi. Następnie ks. Mikołaj Hajduczenia zwrócił się do duchownych powołując się  na wielkopostny list duszpasterski Jego Ekscelencji biskupa Atanazego „choć pokarm nas nie zbliża do Boga to wstrzemięźliwość od określonych pokarmów służy  do naszego duchowego wzrastania”, wskazując na ważność i znaczenie  wielkiego postu, podkreślając duchowe niebezpieczeństwa jakie zagrażają duchownym  w diasporze  pracującym na pierwszej linii duchowych zmagań  z ludźmi  różnych narodowości.

     Następnie rozpoczęła się jutrznia, podczas której odczytany był kanon świętego Andrzeja z Krety a także życiorys świętej Marii Egipcjanki. W tym czasie duchowni na czele z Jego Ekscelencją biskupem Atanazym przystąpili do spowiedzi.

     W czwartek porankiem rozpoczęła się Liturgia Uprzednio  Poświęconych Darów. Nabożeństwu przewodniczył biskup Atanazy w asyście przybyłego duchowieństwa z diecezji. W trakcie  Liturgii Świętej,  wręczone zostały Paschalne nagrody dla duchownych. Nagrodę protojerejstwa otrzymał ks. Paweł Sidoruk z Radomia, prawo noszenia złotego krzyża otrzymał ks. Marian Radziwon z Bydgoszczy, prawo noszenia kamiławki otrzymał ks. Jerzy Mogilewski z Poznania.

     Bezpośrdnio po  Liturgii Świętej  odczytane zostały modlitwy dziękczynne po przyjęciu Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

     Na koniec, ze słowem arcypasterskim zwrócił się do swojej pastwy Jego Ekscelencja biskup Atanazy podkreślając, że po ponad roku przewodniczenia diecezji widzi, jak ciężkie i odpowiedzialne  jest życie duszpasterzy w centralnej Polsce, przypominając słowa Chrystus „nie wy Mnie wybraliście ale Ja Was wybrałem” i  że, z Chrystusem każdy krzyż jest do udźwignięcia.

     Ekscelencja podziękował za przybycie i modlitwę duszpasterzom, spowiednikowi, wiernym, serdecznie życząc wszystkim radosnego przeżywania Zmartwychstania Pańskiego, podziękowania trafiły również dla chóru za przepiękny śpiew pod przewodnictwem matuszki Elżbiety Weremijewicz.

     Wszyscy pokrzepieni duchowo udali się na wspólną agapę.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst: ks. Mikołaj Hajduczenia

foto: Michał Kuryło