Wydrukuj tę stronę

Remont muru w łódzkiej parafii

redakcjalp kwiecień 04, 2019

Rozpoczął się remont muru wokół terenu katedralnej cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. Obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe zniszczonego przez czas muru.

Następnie w jego miejsce powstanie zupełnie nowe, identyczne ogrodzenie. Stan murów okalających teren cerkiewny nie pozwalał na częściową renowację, w związku z czym podjęto decyzję o całkowitej odbudowie, łącznie z fundamentami. Prace w pełni objęte są nadzorem konserwatorskim.  Remont ogrodzenia od stron północnej, wschodniej oraz zachodniej przeprowadzony zostanie przy okazji rewitalizacji parku im. Stanisława Moniuszki. Jednak strona zachodnia - frontowa od ul. Kilińskiego nie została objęta projektem i całkowity koszt odbudowy muru pokryć musi parafia prawosławna w Łodzi. Dlatego też, zwracamy się do ludzi dobrej woli o pomoc w realizacji tego niesamowicie kosztownego dla prawosławnej społeczności w Łodzi przedsięwzięcia.  

Nr konta bankowego parafii: 

PKO 1 O/Łódź: 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Parafia Prawosławna Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi z dopiskiem "na  mur"

 

Za wszelką pomoc Bóg zapłać !

Galeria