Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Niedziela św. Grzegorza Palamasa w Krakowie

ks. Jarosław Antosiuk marzec 27, 2019

W dniach 23-24 marca 2019 roku Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, biskup Łódzki i Poznańskie wizytował Parafię Prawosławną pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Krakowie.

W sobotni wieczór Władyka sprawował w asyście krakowskiego duchowieństwa oraz hierodiakona Aleksandra (Mokriszczewa) nabożeństwo wieczorne, a w niedzielny poranek  Liturgię Świętą Bazylego Wielkiego. W słowie skierowanym do wiernych Arcypasterz przybliżył wiernym osobę i trudy św. Grzegorza Palamasa. Po Liturgii  Świętej odbyła się tradycyjna Wielkopostna katecheza dla dorosłych. Proboszcz krakowskiej parafii - ks. Jarosław Antosiuk przedstawił zebranym strukturę organizacyjną Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ze szczególnym uwzględnieniem prawosławnych monasterów i miejsc pielgrzymkowych. Omówiono kalendarium szczególnie czczonych w naszej Cerkwi świąt takich jak: Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, św. Gabriela Zabłudowskiego, Paschalna Pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej na śwętą Górę Grabarkę, św. Onufrego Wielkiego w monasterze w Jabłecznej, św. Piotra i Pawła na świętej Górze Jawor, Supraskiej ikony Bogurodzicy, Przemienienia Pańskiego na świętej Górze Grabarce i w monasterze w Sakach oraz św. Maksyma Gorlickiego. Zebrani otrzymali szereg wskazówek jak należy się przygotować i uczestniczyć w pielgrzymkach. Władyka Atanazy opowiedział, jak w praktyce monasterskiej wygląda przyjmowanie turystów oraz pielgrzymów. Spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem wiernych, zwłaszcza kiedy mogą bezpośrednio posłuchać i porozmawiać ze swoim arcypasterzem.

Tekst: ks. Jarosław Antosiuk

Foto: Michał Kuryło

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.