Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu jest okresem szczególnego wyciszenia oraz wzmożonej modlitwy. Nazywany jest też „czystym tygodniem”. Podczas tych kilku dni wierni spotykają się codziennie w swoich świątyniach na służbach, w których dominuje półmrok, w których zamiast pieśni słyszy się głównie wyczytywane psalmy.

     W łódzkiej katedrze p.w. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański przewodniczył wszystkim nabożeństwom w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu.  Podczas minionego tygodnia w łódzkiej katedrze jak i we wszystkich parafiach naszej diecezji wieczorami od poniedziałku do czwartku wierni zbierali się na nabożeństwach Wielkiego Powieczerza wraz z czytaniem Kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety. Natomiast w środę i piątek odprawiane były Liturgie Uprzednio Poświęconych Darów. Specyfiką tych Liturgii jest fakt, iż rozpoczynają się z nabożeństwa „wieczerni” a w całym roku liturgicznym, występują tylko w okresie Wielkiego Postu. Podczas piątkowej Liturgii Świętej, gdzie wspomina się świętego Teodora tradycją jest święcenie w cerkwiach „koliwa”.

     Pierwsza niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Triumfu Ortodoksji. Jest to jeden z dwóch najbardziej radosnych dni w okresie Wielkiego Postu, zaraz po święcie Zwiastowania. Wspominane jest  zwycięstwo nad herezją ikonoklazmu z VIII wieku. Przeciwnicy ikon twierdzili, że wierni oddają cześć desce i farbie, co by było bałwochwalstwem. Jednakże Ojcowie Cerkwi bronili ikon, wyjaśniając, że wierni modlą się nie do deski, płótna a do uwiecznionych na nich świętych. Bezpośrednio po zakończeniu Liturgii Świętej odbył się „molebień”  za apostolską, powszechną Cerkiew prawosławną i wszystkich prawosławnych chrześcijan – żywych i zmarłych.

     Serdecznie zapraszamy do obejrzenia dwóch galerii zdjęć.

Zdjęcia z pierwszego tygodnia Wielkiego Postu w łódzkiej katedrze

Zdjęcia z pierwszego tygodnia Wielkiego Postu w diecezji łódzko-poznańskiej