Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Prawosławni kapelani wojskowi odwiedzili krakowską cerkiew

ks. Jarosław Antosiuk styczeń 31, 2019

     29 stycznia 2019 roku prawosławni kapelani wojskowi uczestniczący w Międzynarodowej Konferencji Szefów Kapelanów Wojskowych w Krakowie (International Military Chiefs of Chaplains Conference – IMCCC) odwiedzili krakowską cerkiew.

     Zacnych gości w świątyni powitał w imieniu Ordynariusza Diecezji Łódzko - Poznańskiej, Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego, proboszcz krakowskiej parafii - ks. Jarosław Antosiuk. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania cerkwi. Ksiądz Jarosław przedstawił historię krakowskiej parafii, która w roku 1918 została powołana do życia jako parafia wojskowa. W okresie międzywojennym opieką duszpasterską w tym miejscu było objętych ok. 4 tysięcy żołnierzy wyznania prawosławnego. Od roku 1935 roku parafia została przemianowana na wojskowo - cywilną, a wraz z wybuchem II Wojny Światowej w cywilną.

     Zapoznając gości z obecnym wystrojem świątyni ks. Jarosław zwrócił szczególną uwagę na ikonostas oraz ikony, które zachowały się jeszcze z czasów parafii garnizonowej. Obecny wygląd cerkiew uzyskała podczas ubiegłorocznego remontu. Z nieukrywaną radością powitany został Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, który przewodniczył w listopadzie 2018 roku konsekracji krakowskiej cerkwi.

    Po wspólnej modlitwie, która rozbrzmiała po grecku i cerkiewnosłowiańsku, głos zabrał Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Augustyn, Metropolita Biełocerkowskij i Bogusławskij z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Władyka w ciepłych słowach podziękował Władyce Jerzemu oraz Polskiej Cerkwi za wieloletnią i braterską współpracę oraz nagrodził Orderem Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Metropolita Augustyn nagrodził Orderem Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej również Zastępcę Ordynariusza Wojska Polskiego - ks. mitrata płk mgr Aleksego Andrejuka, a krakowskiemu proboszczowi wręczył pamiątkowe prezenty.

     Od wielu lat krakowska parafia utrzymuje niezwykle ciepłe kontakty z Lwowską Diecezją Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej w osobach jej ordynariuszy: obecnie Arcybiskupa Lwowskiego i Galickiego Filareta, a do 2012 roku z byłym jej ordynariuszem Metropolitą Augustynem. Spotkanie w krakowskiej cerkwi przywołało wiele wspomnień, gdzie w programie każdej pielgrzymki do Poczajowa i Kijowa stałym punktem po dzień dzisiejszy jest spotkanie z Lwowskim Arcypasterzem. Świadectwem ciepłych relacji są relikwie Świętej Wielkiej Męczennicy Barbary, które Władyka Augustyn podarował wówczas krakowskiej parafii.

     Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w salach parafialnych w XIV wiecznych piwnicach. Wśród Gości obecni byli przedstawiciele z wielu państw: Grecji, Cypru, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy, Gruzji, Rumunii i Polski.

Więcej o Konferencji:

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-styczen-2019-r-b/2019-01-28p-krakow-rozpoczea-sie-miedzynarodowa-konferencja-naczelnych-kapelanow-wojskowych/

https://krakow.gosc.pl/doc/5318259.Miedzynarodowa-konferencja-naczelnych-kapelanow-wojskowych

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-7-fotogaleria-2019r/miedzynarodowa-konferencja-naczelnych-kapelanow-wojskowych-wykady-1/

tekst: ks. Jarosław Antosiuk

foto: archiwum parafii w Krakowie

Ostatnio zmieniany czwartek, 31 styczeń 2019 18:47