Wydrukuj tę stronę

Poświęcenie dzwonu we Włocławku

Agnieszka Sobocińska-Trojanowska styczeń 26, 2019

     Społeczność prawosławna we Włocławku istnieje od 1902 roku, kiedy rozpoczęto budowę cerkwi na Nowym Rynku we Włocławku, budowę zakończono w 1906, budynek cerkiewny służył prawosławnym do zakończenia I wojny światowej, do 1914 roku.

     Od 2011 roku kiedy we Włocławku proboszczem tutejszej parafii prawosławnej został ks Mirosław Antosiuk zaszły wielkie zmiany. Cerkiew w szybkim tempie odzyskuje dawną świetność.

     17 listopada 2012 roku odbyło się całkowite poświęcenie cerkwi przez Arcybiskupa Szymona (Romańczuka) w towarzystwie duchownych diecezji łódzko-poznańskiej i innych duchownych spoza diecezji.

     Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego, konserwatorem wojewódzkim, wszystkie zabytkowe ikony , które pochodzą ze zburzonej cerkwi na Placu Wolności odzyskują dawny blask.

     Pragniemy szczególnie podkreślić, że odrestaurowana ikona św Serafina Sarowskiego została poświęcona przez Jego Ekscelencję Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego, fakt ten dokonał się w dniu 17 listopada 2018 roku, czyli w kolejną rocznicę poświęcenia Cerkwi.

    Po Liturgii Świętej w dniu święta Objawienia Pańskiego,  miało miejsce szczególne wydarzenie. Po raz pierwszy od czasu zakończenia działań II wojny światowej prawosławna społeczność Włocławka doczekała się dzwonu. Ksiądz Mirosław Antosiuk, miejscowy proboszcz w swoim kazaniu nadmienił, że od dnia dzisiejszego dzwon będzie nawoływał chrześcijan do udziału we wspólnej modlitwie. My parafianie w imieniu własnym i w imieniu batiuszki serdeczne podziękowania składamy na ręce biskupa Atanazego, za miłość do parafii i jej społeczności we Włocławku, za okazane serce i błogosławieństwo na otrzymanie dzwonu. W szczególności dziękujemy Panu Zbigniewowi Felczyńskiemu , który nieodpłatnie przekazał dzwon dla parafii.

    Wszyscy nasi dobroczyńcy pozostają w naszej ciągłej modlitwie.

 Tekst i foto: Agnieszka Sobocińska-Trojanowska

 

 

Galeria