Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święta w krakowskiej parafii

ks. Jarosław Antosiuk styczeń 26, 2019

     Obchody świąt Bożego Narodzenia, krakowska parafia rozpoczęła od wielkiego powieczerza oraz  jutrzni, które odbyły się 6 stycznia 2019 roku w “starym kościółku” Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, przy ulicy Kościeliskiej w Zakopanem. Nabożeństwo sprawował ksiądz Jarosław Sawa Syczewski.

     W krakowskiej świątyni obchody rozpoczęły się 6 stycznia 2019 roku o godzinie 22:00 całonocnym czuwaniem wraz z Liturgią Świętą.

     W pierwszy dzień świąt sprawowana była Święta Liturgia o godzinie 9:00. Drugi i trzeci dzień świąt Bożego Narodzenia, poświęcony jest kolejno Soborowi Bogurodzicy, oraz pierwszemu męczennikowi archidiakonowi Stefanowi. W wymienionych dniach sprawowane były Liturgie Święte. 

     W dniach 12 -14 stycznia 2019 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański wizytował krakowską parafię.     
 Po sobotnim nabożeństwie wieczornym Władyka Atanazy dokonał postrzyżyn w riasofor lektora Jurija Mokriszczewa z nadaniem mu nowego imienia - Aleksander, w cześć św. Aleksandra Newskiego.

     W niedzielę w asyście miejscowego duchowieństwa: ks.prot. Jarosława Antosiuka i ks. prot. Jarosława Sawy Syczewskiego oraz diakona warszawskiej parafii pw. Sofii - Mądrości Bożej - ks. Mariusza Łopatiuka Jego Ekscelencja Biskup Atanazy sprawował Liturgię Świętą. W trakcie nabożeństwa riasoforny mnich Aleksander (Mokriszczew) otrzymał święcenia diakonatu. Hierodiakon  Aleksander będzie niósł swą posługę w łódzkiej katedrze.

     Po Liturgii Świętej w krakowskiej cerkwi miała miejsce choinka parafialna. W salach w XV wiecznych piwnicach dzieci z Punktu Katechetycznego wystąpiły ze spektaklem, po którym Władyka nagrodził młodych aktorów i wszystkie zebrane dzieci słodkimi podarunkami.

     W niedzielne popołudnie biskup Atanazy spotkał się z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Wieczorem w cerkwi odbył się koncert kolęd w wykonaniu dwóch chórów: Kameralny Chór Elim Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pod dyrekcją Katarzyny Śmiałkowskiej oraz Chór Parafii Prawosławnej w Krakowie pod dyrekcją matuszki Kseni Antosiuk. Krakowianie mogli usłyszeć kolędy w różnych językach oraz pochodzących z różnych tradycji.

     14 stycznia, w dzień pamięci świętego Bazylego Wielkiego i Święta Obrzezania Pańskiego Władyka Atanazy sprawował poranną Liturgię Świętą.

     W dniu wigilii święta Chrztu Pańskiego odsłużona została liturgia z poświęceniem wody oraz nabożeństwo całonocnego czuwania, po którym parafianie udali się na krakowski zakrzówek, na którym miało miejsce poświęcenie wody w jeziorze oraz tradycyjne zanurzanie się wiernych w wodzie.  W dzień święta odbyła się Liturgia Święta po której miało miejsce wielkie poświęcenie wody.

 

tekst: ks. Jarosław Antosiuk

foto: Grzegorz Dzierzęga, Paweł Sasor, Michał Kuryło, Dasza Antosiuk

 

Zdjęcia do obejrzenia w dwóch galeriach:

Wizyta biskupa Atanazego w Krakowie

Święto Chrztu Pańskiego w krakowskiej parafii

Ostatnio zmieniany sobota, 26 styczeń 2019 13:48