Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Bożego Narodzenia w łódzkiej katedrze

lekt. Michał Kuryło styczeń 08, 2019

     „Dzisiaj Chrystus rodzi się w Betlejem z Dziewicy, dzisiaj niemający początku jest poczynany i Słowo wciela się, moce niebios radują się i ziemia z ludźmi weseli się. Magowie przynoszą dary, pasterze dziwią się Narodzonemu, my zaś nieustannie wołamy: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku dobremu.”

     W tym roku niedziela poświęcona pamięci Świętych Ojców przypadła w wigilię święta Bożego Narodzenia . Tego dnia Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy biskup diecezji łódzko-poznańskiej wraz z klerem łódzkiej parafii: ks. Eugeniuszem Fiedorczukiem, ks. Aleksym Kucym oraz diakonem Jerzym Wodopianowem sprawowali Boską Liturgię. W trakcie nabożeństwa, po odczytaniu fragmentu ewangelii ks. Alekcy Kucy przeczytał posłanie skierowane do kleru i wiernych wszystkich parafii diecezji łódzko-poznańskiej.

     Zgodnie z tradycją, bezpośrednio po zakończonej Liturgii Świętej odsłużone zostało nabożeństwo wieczerni, podczas którego odczytanych zostało osiem fragmentów Pisma Świętego Starego Testamentu. Następnie wszyscy wierni usłyszeli czytanie Świętej Ewangelii według ewangelisty Łukasza, w którym jest mowa o  narodzeniu Jezusa Chrystusa „…i porodziła Syna swego pierworodnego, owinęła Go w pieluszki i położyła Go w żłobie”.  

     Tego samego dnia, w wigilijny wieczór o godzinie 22:00 w łódzkiej katedrze rozpoczęło się nabożeństwo całonocnego czuwania, a tuż po nim Liturgia Święta. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście katedralnego kleru. Podczas Liturgii Świętej odczytany został List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.  Tuż po zakończonym nabożeństwie biskup Atanazy zwrócił się do zebranych ze słowami pozdrowień, rozwijając przy tym sens przeżywanego przez nas święta. Ekscelencja zwrócił uwagę na konieczność przeżywania tych świąt w rodzinnym gronie, na wzór Świętej Rodziny. „Powinniśmy nieść wielką radość narodzin naszego Pana, tak jak i aniołowie głosili chwałę, powinniśmy zadziwiać się temu cudowi i jak pasterze dziwili się Narodzonemu, powinniśmy nieść Mu nasze dary jak trzej Magowie je nieśli.”

     W sam dzień święta o godzinie 10:00 miała miejsce druga Liturgia Święta, sprawowana przez proboszcza łódzkiej parafii – ks. Eugeniusza Fiedorczuka. Po zakończonej służbie miało miejsce wspólne kolędowanie z wiernymi zebranymi na Boskiej Liturgii.

     Podczas wszystkich nabożeństw świątecznych śpiewał chór katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi pod kierownictwem matuszki Elżbiety Wieremiejewicz.

tekst i foto: lekt. Michał Kuryło

Więcej zdjęć dostępnych jest w galerii.