Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto parafialne w Radomiu

lekt. Michał Kuryło grudzień 26, 2018

     W dniach 22-23 grudnia 2018 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Prawosławny Biskup Łódzki i Poznański przebywał w Radomiu. W tych dniach miało miejsce święto parafialne radomskiej parafii.

     Parafia prawosławna w Radomiu jest jedną z sześciu świątyń w diecezji poświęconych świętemu Mikołajowi. Wychodząc naprzeciw możliwościom diasporalnej społeczności, obchody pamięci świętego Mikołaja przeniesione zostały na niedzielę. Jego Ekscelencja biskup Atanazy przybył do Radomia w sobotę wieczorem, przewodnicząc nabożeństwu całonocnego czuwania. W niedzielę rano wchodząc do świątyni ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej biskup Atanazy  przywitany został przez bijące dzwony, starostę wraz z radą parafialną oraz proboszcza  - ks. Pawła Sidoruka.  Władyka podziękował za powitanie, poprosił wszystkich o włączenie się we wspólną modlitwę a witających obdarował ikonkami. Ksiądz Paweł – proboszcz radomskiej parafii w imieniu wszystkich obecnych w świątyni wyraził wdzięczność Bogu Wszechmogącemu i radość z tego liturgicznego spotkania, nakreślając w kilku słowach trud niesionej tu posługi i życia prawosławnej społeczności w tym mieście.

     Następnie rozpoczęła się Święta Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy, wraz z księdzem mitratem Mikołajem Ostapczukiem, ks. Pawłem Sidorukiem, ks. diakonem Markiem Łopatiukiem oraz z ks. diakonem Jerzym Mogilewskim.  Po odczytaniu fragmentu Ewangelii Świętej, ze słowem pouczenia zwrócił się biskup Atanazy. Władyka w swoim kazaniu skupił się na analizie przypowieści o dziesięciu uzdrowionych trędowatych. „W dzisiejszych czasach trądem możemy nazwać grzech, to on nas zniewala, powoduje odrzucenie krzyża, odrzucenie wiary w Boga. Tak jak ten dziesiąty trędowaty, który powrócił do Chrystusa i podziękował mu za uleczenie, powinniśmy i my nieść w sobie wiarę, pokutę i wdzięczność. To my naszą wiarą w Boga powinniśmy pomagać dla tych dziewięciu, aby odnaleźli wiarę w Stworzyciela”.

     Podczas Liturgii Świętej biskup Atanazy udzielił święceń prezbiteratu dla diakona Jerzego Mogilewskiego. Ksiądz Jerzy przez ostatni rok niósł swoją posługę jako diakon w poznańskiej parafii. Teraz jako prezbiter, będzie On dalej służył w tej cerkwi, pomagając dla ks. mitrata Pawła Minajewa.

     Na zakończenie uroczystości biskup Atanazy pozdrowił  księdza Jerzego, życząc mu wytrwałości i siły w służbie Panu.

     Gościnnie podczas uroczystości śpiewał chór „Prymaki” z Gródka. Chór ten w niedzielne popołudnie koncertował również podczas miejskiej wigilii w Radomiu. Wydarzenie to było bardzo znaczące dla diasporalnej prawosławnej społeczności w tym mieście. Być może pierwszy raz w historii, przy obecności władz miasta jak i  tak licznie zgromadzonej publiczności, tak głośno rozbrzmiały tu prawosławne kolędy.

 Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

Tekst: lekt. Michał Kuryło

foto: Dmytro Pokhyliuk