Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto św. Mikołaja w Poznaniu

Dasza Antosiuk grudzień 20, 2018

      Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego biskupa łódzkiego i poznańskiego parafia konkatedralna w Poznaniu w dniach 15-16 grudnia 2018 roku obchodziła swoje święto parafialne – pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy. Przeniesienie święta na niedzielę spowodowane było faktem, iż w Poznaniu odbył się zjazd młodzieży prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. Celem przyjazdu młodzieży było przedstawienie parafianom celów działalności bractwa, oraz zachęcenie młodych ludzi do zaangażowania się w życie Cerkwi.

      W sobotę po przyjeździe i zakwaterowaniu uczestników z Łodzi, Krakowa oraz Sosnowca, młodzież wraz z opiekunami bractwa z ks. Jarosławem Antosiukiem oraz ks. Adamem Wieremiejewiczem udała się na spacer. Tuż po wspólnym zwiedzaniu miasta, o godzinie 17 miało miejsce nabożeństwo całonocnego czuwania, które sprawowane było przez Jego Ekscelencję Biskupa Atanazego. Po zakończeniu służby goście wraz z młodzieżą udali się na kolację. Pierwszy dzień uroczystości dla przybyłych z diecezji osób zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd. Wieczór spędzony przy kolędach miał nie tylko za zadanie zacieśnienia więzi pomiędzy młodymi ludźmi, była to także próba przed niedzielnym koncertem kolęd. Młodzież, która mieszka od siebie setki kilometrów, miała za zadanie złączyć się w jeden chór, tak by następnego dnia móc pokazać piękno wspólnego kolędowania.

      W niedzielny poranek w poznańskiej konkatedrze miała miejsce Liturgia Święta. Przybyłego do cerkwi biskupa Atanazego witał zarząd diecezjalny Bractwa Młodzieży Prawosławnej,  rada parafialna na czele ze starostą cerkwi Anatolem Czabanem, miejscowe Bractwo śww. Cyryla i Metodego a także proboszcz parafii ks. Paweł Minajew. Tuż przed Liturgią Świętą miało miejsce poświęcenie wodą święconą odremontowanej w środku świątyni. Po zakończeniu nabożeństwa Jego Ekscelencja  biskup Atanazy, szczególnie zasłużonym parafianom wręczył ordery świętej Marii Magdaleny. Odznaczenie to jest najwyższym odznaczeniem cerkiewnym za zasługi dla Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, przyznawane jest przez sobór biskupów PAKP. Szczególne słowa podziękowań biskup Atanazy skierował do proboszcza parafii – ks. Pawła Minajewa. Władyka pogratulował dotychczasowej pracy, wyraził ogromne zadowolenie z faktu, iż w remont świątyni włączyła się bardzo duża część parafian, którzy niejednokrotnie chętnie pomagali przy przeprowadzonych pracach. Po tych niezwykle podniosłych dla poznańskiej parafii chwilach, ze słowem do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Atanazy. Wyjaśnił On potrzebę przyjazdu do Poznania prawosławnej młodzieży z diecezji, zachęcił tym samym do wysłuchania przygotowanego przez nich materiału kolęd. Ze słowem wstępu, prezentacji działalności bractwa i zaproszeniem do wspólnego kolędowania wystąpiła przewodnicząca lokalnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej – Anna Svidzinska. Po wspólnym śpiewaniu kolęd wszyscy goście jak i młodzież udali się na ostatnią już część święta – agapę. Były to chwile, które przyniosły wiele owocnych rozmów, nastrajając do kolejnych wspólnych spotkań.

tekst: Dasza Antosiuk

zdjęcia: Dmytro Pokhyliuk

 

Zdjęcia dostępne są w galerii.