Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


XXXVII Walne Zgromadzenie BMP w Polsce

Dasza Antosiuk grudzień 11, 2018

      Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniu 8 grudnia 2018 roku we Wrocławiu odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

     W wydarzeniu uczestniczyli Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy arcybiskup wrocławski i szczeciński, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz arcybiskup bielski, oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy biskup łódzki i poznański. Spotkanie młodzieży rozpoczęło się od Liturgii Świętej sprawowanej przez hierarchów, oraz licznie przybyłych duchownych z całej Polski.

      Kolejnym punktem spotkania były obrady,  mające charakter sprawozdawczo- wyborczy. Po zaprezentowaniu sprawozdań przez przewodniczących bractw diecezjalnych, nastąpił moment podsumowania kadencji zarządu centralnego. Po wystąpieniu ustępującego ze stanowiska przewodniczącego BMP w Polsce - Macieja Owsiejczuka, oraz burzliwych dyskusjach, nastąpił moment udzielenia zarządowi centralnemu absolutorium. Po jego przyznaniu, przyszedł czas na wybranie nowego zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.
W skład nowego zarządu weszli:

PRZEWODNICZĄCY: Piotr Giegiel

- Ksenia Andrejuk

- Michał Kuźmiuk

- Aleksandra Gryk

- Michał Mirończuk

- Monika Andrzejuk

- Paweł Turczyński

- Krzysztof Sienkiewicz

- Rafał Zdanowicz

 

W skład Komisji Rewizyjnej BMP w Polsce weszli:

- ks. Jarosław Jóźwik

- Paweł Matowicki

- Agnieszka Chomiuk

 

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

 

tekst: Dasza Antosiuk

foto: lekt. Michał Kuryło