Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


100-lecie parafii w Krakowie

ks. Jarosław Antosiuk listopad 27, 2018

     W dniach 24-25 listopada Parafia Prawosławna w Krakowie obchodziła jubileusz 100-lecia swego istnienia. Historia tak zrządziła, że powstanie prawosławnych struktur parafialnych w Krakowie zbiega się z Odrodzeniem Polskiej Państwowości.

     Pierwsze prawosławne nabożeństwa odbywały się w Obozie dla internowanych na Dąbiu już w 1918 roku. W 1923 parafia otrzymuje status parafii wojskowej dla żołnierzy wyznania prawosławnego i na jej potrzeby urządzono cerkiew w dawnej ujeżdżalni koni przy ul. Lubicz 48 (budynek byłej Operetki krakowskiej). Kolejną lokalizacją okazały się budynki starych browarów królewskich, a na owe czasy koszarów Garnizonu krakowskiego przy Placu na Groblach, w których w 1927 roku urządzono cerkiew i ustanowiono w niej ikonostas ze zlikwidowanej cerkwi w Miechowie (ikonostas do dziś stanowi wyposażenie cerkwi krakowskiej). Od roku 1941 cerkiew mieści się przy ul. Szpitalnej 24.

     Uroczystości rozpoczęło Wielkie Poświęcenie krakowskiej cerkwi, która w ostatnich miesiącach przeszła gruntowny remont. W progu świątyni przybyłych hierarchów: arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego Paisjusza oraz biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego przywitały dzieci, młodzież, Rada Parafialna i proboszcz - ks. prot. Jarosław Antosiuk. Przystępując do konsekracji świątyni przewodzący uroczystościom - arcybiskup Jerzy, wyjaśnił zebranym jak ważne chwile mają nastąpić. W niepoświęconej cerkwi można pod pewnymi warunkami sprawować Świętą Liturgię - mówił Władyka - ale nie można sprawować sakramentów kapłaństwa. Konsekrowana świątynia daje zatem możliwość przeżywania pełni życia sakramentalnego. To Wasza Pascha - podsumował Władyka, kierując te słowa do krakowskich parafian.

      W nowo poświęconej świątyni hierarchowie wraz z przybyłym duchowieństwem sprawowali  Liturgię Świętą i molebeń dziękczynny. Po nabożeństwie ordynariusz diecezji  łódzko-poznańskiej- biskup Atanazy podziękował hierarchom i duchowieństwu za przybycie na uroczystości. Szczególnie aktywnych i zaangażowanych parafian w życie krakowskiej parafii Władyka nagrodził okazjonalnymi listami pochwalnymi, a ks. Jarosława Antosiuk - w imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia.  W trakcie nabożeństw śpiewały trzy chóry: Chór Katedry Prawosławnej w Równem „Woskresienije” pod dyrekcją  Aleksandra Tarasenko, Męski Chór „Katapetasma” pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni oraz Chór Parafii Prawosławnej w Krakowie pod dyrekcją matuszki Kseni Antosiuk. 

     W uroczystościach wzięli udział: 

W imieniu Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika – Pani Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, W imieniu Prezydenta Krakowa Pana Prof. Jacka Majchrowskiego – insp. Dominika Trębacz, Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Justyna Habrajska – Dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK, Minin Aleksandr Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Oleg Mandiuk - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Wiktor Kolesnikow – Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Płk Włodzimierz Więckowski  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie, Brunon Lalik, Dyrektor  ZOZ MSWiA w Krakowie, w imieniu Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego - ks. infułat Bronisław Fidelus, ks. infułat Zdzisław Sochacki proboszcz Katedry Wawelskiej, ks. infułat Dariusz Raś proboszcz Bazyliki Mariackiej, ks. Józef Gubała proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, ks. Bartosz Norman proboszcz parafii Polskokatolickiej w Krakowie. Niemal całe duchowieństwo z diecezji łódzko-poznańskiej a także z całej Polski, m.in.: archimandryta Tymoteusz przełożony monasteru w Sakach, ihumenia Katarzyna przełożona monasteru w Zaleszanach.

Więcej zdjęć w galerii.

Tekst: ks. Jarosław Antosiuk

Foto: Paweł Żeleźniakowicz, Marzena Frołow