Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Doroczna konferencja duchowieństwa

ks. Aleksy Kucy listopad 22, 2018

      W dniu 20 listopada w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja duchowieństwa diecezji łódzko-poznańskiej.

     O godzinie 9.00 w piotrkowskiej cerkwi pw. Wszystkich Świętych rozpoczęła się Liturgia Święta sprawowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Atanazego w asyście diecezjalnego duchowieństwa oraz przy udziale wiernych z miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Podczas nabożeństwa śpiewali duchowni w składzie: ks. mitrat Mirosław Drabiuk, ks. Aleksy Kucy oraz ks. Paweł Sidoruk.

     Tuż po Liturgii Świętej rozpoczęto obrady konferencyjne. Jako pierwszy głos zabrał ordynariusz diecezji - biskup Atanazy, który podsumował kończący się rok kalendarzowy w aspekcie życia duchowego diecezji oraz jej codziennego funkcjonowania. Zostały poruszone kwestie sakramentalne, aspekty dyscypliny cerkiewnej, działania rozwojowe oraz tematy związane z duszpasterstwem i pracą z młodzieżą.

     Następnie głos zabrali: ks. Aleksy Kucy – sekretarz diecezji, ks. mitrat Mirosław Drabiuk – koordynator diecezjalny ds. nauczania religii i dziekan okręgu krakowskiego, ks. prot. Eugeniusz Fiedorczuk – dziekan okręgu łódzkiego, ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia – dziekan  okręgu kujawsko-pomorskiego, ks. prot. Adam Weremijewicz – wikariusz parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, ks. prot. Jarosław Antosiuk – proboszcz krakowskiej parafii i opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej.

     Po przerwie głos zabrał ks. prot. dr Andrzej Lewczak – kościelny inspektor ochrony danych osobowych, który przyjechał w tym dniu do Piotrkowa Trybunalskiego w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.

     Po zakończonej konferencji wszyscy duchowni diecezji wspólnie stwierdzili, iż spotkania tego typu są niezwykle ważne i potrzebne dla rozwoju diecezji, parafii jak i samych duchownych.

Więcej zdjęć w galerii. 

 

tekst ks. Aleksy Kucy

foto: ks. Aleksy Kucy, lekt. Michał Kuryło