Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


XXIV niedziela po Piećdziesiątnicy w łódzkiej katedrze

lekt. Michał Kuryło listopad 12, 2018

      11 listopada, w 24. niedzielę po Piećdziesiątnicy, Jego Ekscelencja Biskup Atanazy, w asyście ks. Eugeniusza Fiedorczuka oraz ks. Aleksego Kucego sprawował w łódzkiej katedrze pw. św. Aleksandra Newskiego Boską Liturgię.

     Niedzielną homilię wygłosił ks. Aleksy Kucy. W swym słowie do przybyłych wiernych wyjaśnił i rozwinął historię uzdrowienia opętanego człowieka na obrzeżach ziemi gadareńskiej.

     Sprawowana tego dnia Liturgia Święta miała szczególny wymiar. Po jej zakończeniu biskup Atanazy zwrócił się z podziękowaniami do odchodzącego z łódzkiej katedry dyrygenta Adama Tomaszewskiego. Był to mocno wzruszający i podniosły moment dla parafii, bowiem ustępujący dyrygent swoją funkcję sprawował przez ponad trzy lata. Przez ten okres katedralny chór ogromnie się rozwinął. Częste koncerty w Łodzi, w parafiach diecezji łódzko-poznańskiej, a także m.in. na przeglądzie chórów w Hajnówce to tylko część ich dorobku. W swoich słowach pożegnania odchodzący dyrygent podziękował chórzystom za współpracę. „Trzy lata temu zasialiśmy dobre ziarno, dziś podczas nabożeństw mamy możliwość zbierać jego plony. Mam nadzieję, iż owoce naszej wspólnej pracy będą dalej rozkwitały”.

     Chór łódzkiej katedry nie pozostanie bez opieki. Nowym dyrygentem została matuszka Elżbieta Wieremiejewicz. Przedstawiając jej osobę, biskup Atanazy wyraził głębokie nadzieje, iż jej praca z chórem będzie dawała równie obfite owoce, jak ustępującego jej miejsca dyrygenta.

     Tak jak i we wszystkich świątyniach w Polsce, tak i w łódzkiej katedrze równo o 12:00 rozbrzmiały dzwony, jako znak dziękczynienia za Niepodległość Polski w setną rocznicę jej odzyskania.

 

tekst i zdjęcia: lekt. Michał Kuryło