Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Centralne obchody 100-lecia niepodległości Polski

hieromnich Piotr Dawidziuk październik 29, 2018

     W niedzielę, 28 października 2018 roku miały miejsce centralne cerkiewne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. W tym dniu, w katedrze św. równej apostołom Marii Magdaleny, sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście wszystkich członków Świętego Soboru Biskupów PAKP oraz przybyłego na te uroczystości duchowieństwa. 

     W słowie wstępu Jego Eminencja podkreślił doniosłość dzisiejszych obchodów i nawoływał do pokoju, wzajemnego szacunku i miłości. Wspominając 100. rocznicę Niepodległości uwalniajmy się przeto od błędnych stereotypów. Likwidujmy przejawy uprzedzeń i nienawiści. Piszmy karty historii w duchu miłości ewangelicznej i wzajemnego szacunku. Tego oczekuje od nas Bóg i Ci, którzy walczyli o niepodległość, którą dzisiaj się cieszymy. Do tego wzywa nas tegoroczna rocznica i nasz patriotyzm.

     Podczas św. Liturgii, ze słowem pouczenia zwrócił się arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. Jego Ekscelencja przybliżył ewangeliczną przypowieść o siewcy. Podkreślił wagę Słowa Bożego w naszym życiu, a także wartość patriotyzmu, który jest wyrazem miłości, i wypełnieniem przykazania miłości do bliźniego. Wierni prawosławni byli i nadal pozostają oddanymi patriotami swego kraju, za który często oddawali swoje życie. Tak jak każdy, również i oni, napotykali na różne odcienie ludzkich postaw, przeżywając ból tragedii utraty swoich świątyń, prześladowania i uciski, nigdy nie sprzeniewierzyli się swojej Ojczyźnie. Różnorodność postaw odbierali tak jak dzisiejszy siewca ewangeliczny: potępiali czyny, ale nie przestawali miłować wszystkich, bez względu na wszystko. Chrześcijaństwo jest bowiem zwierciadłem odwróconego systemu wartości. Więcej miłości należy się tym, którzy krzywdzili, prześladowali i uciskali. Trzeba kochać każdego, nawet tego kto doskwierał i dokuczał, bo takie jest przynajmniej Prawosławie… mówił arcybiskup Jerzy.

     Wzniesione zostały modlitwy w intencji Ojczyzny, za cały naród, za ziemię ojczystą, za każdego z nas. Po św. Liturgii odbyła się krótka litija i odczytana została modlitwa dziękczynna za Rzeczpospolitą Polską, proszono także o dawidowe męstwo i salomonową mądrość rządzącym naszą Ojczyzną. Następnie wszyscy uczestnicy Liturgii przeszli pod pomnik śp. ks. pułkownika Szymona Fiedorońko i jego synów, którzy zginęli w walce za Ojczyznę, służąc w Wojsku Polskim i Powstaniu Warszawskim. Przy pomniku, modlitewnie wspomniano tych, którzy oddali swe życie w służbie św. Cerkwi i Ojczyźnie. Zaśpiewano im Wiecznaja pamiat’. Świętej pamięci księdzu Szymonowi, w czasie zbliżających się uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zostanie nadany pośmiertnie Order Orła Białego, najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie państwowe.

      Na koniec Liturgii odczytano adres skierowany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do uczestników uroczystości.

     W Centrum Kultury Prawosławnej otwarto wystawę: „Metropolita Dionizy Waledyński – człowiek Niepodległej”, którą zorganizowało Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Otwarcia dokonał Jego Eminencja metropolita Sawa wspominając, że niektóre ważne dla historii naszej Cerkwi eksponaty są nadal w liturgicznym użytku, tak jak panagia metropolity Dionizego, wykonana z okazji nadania PAKP autokefalii 17 września 1925 roku.

        Ze słowem na temat wystawy zwrócił się dyrektor muzeum ks. Łukasz Koleda.

     Wieczorem o godzinie 17:30 na Zamku Królewskim w Warszawie, odbył się koncert muzyki cerkiewnej i pieśni patriotycznej. Koncert rozpoczął Hymn Państwowy, po którym wystąpił Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha podkreślił wagę dzisiejszego święta, rolę Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej, ikon Bogurodzicy Częstochowskiej i Ostrobramskiej, kaplicy Świętej Trójcy na Zamku w Lublinie, a także przybliżył postaci ludzi Cerkwi którzy odcisnęli swój wyraźny ślad w historii naszej Ojczyzny. Misja duszpasterska Cerkwi nie jest realizowana poza czasem i przestrzenią. Ale polega na aplikacji wiecznych prawd i moralności w konkretnych warunkach, w jakich dziś żyją ludzie. Jest zachętą dawania świadectwa Ewangelii poprzez wkład w dobro wspólne narodu. Tę świadomość Cerkiew prawosławna zachowuje poprzez całą historię swej obecności w Rzeczypospolitej, poczynając z momentu rozpoczęcia misji cyrylo-metodiańskiej. Dzisiaj żyjemy w czasach ciekawych, ale pełnych lęku, niepewności, moralnego zniewolenia – chociaż z drugiej strony głoszona jest wolność. Żyjemy w czasach pogardy autorytetu, duchowej pustki, naruszania prawa, aprobaty zbrodni, wojen, terroryzmu. Wszystko to niszczy podstawową wartość w człowieku, który często staje się osamotniony. Jego trwanie traci swój wielki wymiar i powołanie. Dlatego uświadomienie sobie wartości głoszonych przez naszych przodków jest cenne i pouczające. To czynimy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Temu służy dzisiejszy dzień przeżywany przez wszystkich nas. Prawosławie jest najstarszym chrześcijańskim nurtem na obecnych ziemiach polskich.

     Swój adres skierował również Prezydent RP Andrzej Duda, który został doczytany przez ministra Adama Kwiatkowskiego.  Najserdeczniej dziękuję Państwu za modlitwę w intencji naszej Rzeczypospolitej, za piękny śpiew na chwałę Boga i Ojczyzny, za pełną radości i dumy manifestację Państwa patriotyzmu Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Potwierdzeniem tych słów są także osiągnięcia pokoleń wiernych Kościoła prawosławnego w Polsce, którzy wytrwałą walką i pracą wnieśli swój wkład w odrodzenie i umocnienie suwerennej Rzeczypospolitej – państwa będącego wspólnym domem ludzi wolnych, ostoją pojednanej różnorodności wyznań religijnych, języków oraz tradycji etnicznych – podkreślił Andrzej Duda.

     Podczas koncertu śpiewały: Chór Katedry Metropolitalnej świętej równej apostołom Marii Magdaleny pod dyrekcją ks. protodiakona Sergiusza Bowtruczuka; Chór Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego OKTOICH pod dyrekcją ks. prot. Grzegorza Cebulskiego; Chór Warszawskich Szkół Teologicznych pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. Koncert na Zamku Królewskim w Warszawie poprowadził ks. dr Doroteusz Sawicki.

      Boże błogosław Matkę naszą Polskę i jej obywateli!

hieromnich Piotr Dawidziuk za: www.orthodox.pl

zdjęcia: lektor Michał Kuryło, Tomasz Grześ

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

Ostatnio zmieniany środa, 07 listopad 2018 20:25