Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Rocznica ingresu Biskupa Atanazego

lekt. Michał Kuryło październik 25, 2018

     21 października minął okrągły rok od ingresu Władyki Atanazego na tron biskupów łódzkich. Jego Ekscelencja Atanazy jest czwartym hierarchą w historii diecezji łódzko-poznańskiej.

    Tego dnia odsłużona została Święta Liturgia. Biskupowi Atanazemu asystowali proboszcz łódzkiej katedry - ks. Eugeniusz Fiedorczuk wraz z wikarnymi - ks. Adamem Wieremiejewiczem, ks. Aleksym Kucym oraz ks. diakonem Jerzym Wodopjanowem.

     Po zakończonym nabożeństwie ze słowem do Władyki zwrócił się ks. Eugeniusz Fiedorczuk, gratulując pierwszego roku w służbie Bogu jako biskup i zwierzchnik diecezji łódzko-poznańskiej oraz życząc między innymi dalszej tak owocnej i energicznej pracy.