Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Opieki Matki Bożej w Radomiu

Dmytro Pokhyliuk październik 16, 2018

     14 października Cerkiew Prawosławna wspomina święto Opieki Matki Bożej. W ten szczególny dla radomskiej parafii dzień odbyła się Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. Arcypasterzowi asystowali ksiądz Adam Wieremiejewicz z Łodzi oraz ksiądz Paweł Sidoruk, proboszcz miejscowej parafii.

     13 października, w wigilię święta, odprawione zostało nabożeństwo całonocnego czuwania. Po wspólnej modlitwie Władyka Atanazy podziękował za obecność zebranym parafianom, wyrażając tym samym nadzieję, iż w sam dzień święta, w niedzielę, zgromadzi się dużo większe grono wiernych.

      Dla tak nielicznej parafii przyjazd arcypasterza to wydarzenie niecodzienne i podniosłe, tym bardziej, że w tym dniu parafia w Radomiu obchodziła swoje drugie święto parafialne. Tuż przed nabożeństwem, tradycyjnym chlebem i solą powitała arcypasterza rada parafialna, a następnie proboszcz - ks. Paweł Sidoruk. Po świętej Ewangelii, do zebranych na nabożeństwie wiernych, z homilią zwrócił się biskup Atanazy, podkreślając podniosłość uroczystości. Zagłębiając się w historię święta Opieki Matki Bożej, Władyka wspomniał wydarzenia, które miały miejsce we włacherskiej cerkwi w Konstantynopolu, gdzie nad ikonostasem cudownie objawiła się Matka Boża, okrywająca swoim omoforionem zebranych wtedy wiernych. Cud ten stał się znakiem wstawiennictwa i pocieszenia dla ludzi na ziemi.

     Po Liturgii Świętej odbył się uroczysty molebień, po którym Biskup Atanazy serdecznie dziękował wszystkim zgromadzonym, podkreślając, że opieka i wstawiennictwo Królowej Niebios powinna być przez nas odczuwalna, jeśli tylko będziemy się o to modlić. Swoje słowa Władyka Atanazy skierował także do nowego proboszcza parafii w Radomiu - księdza Pawła, dziękując za przygotowanie święta oraz życząc duchowego wsparcia, a także dalszej, owocnej współpracy z oddanymi dla dobra Cerkwi wiernymi. Z tego też miejsca biskup Atanazy zwrócił się do wszystkich zebranych z prośbą o modlitwę oraz pomoc w wspieraniu radomskiej parafii. Podkreślił on, że ważne jest, aby kierować swoje siły w stronę misyjnego działania Cerkwi - powinno ono polegać na rozpowszechnianiu informacji o prawosławnej parafii wśród znajomych, a także ludzi przybyłych tu zza granicy.
Ojciec Paweł Sidoruk podziękował serdecznie Władyce za przybycie, jego słowa wsparcia, a także powierzenie mu obowiązków proboszcza.

     Koniec uroczystości w cerkwi uwieczniło wspólne zdjęcie duchowieństwa wraz z parafianami i gośćmi, a każdego kto podchodził do Świętego Krzyża Ekscelencja osobiście witał, wręczając ikonki wraz ze swoim arcypasterskim błogosławieniem. Po uroczystościach liturgicznych w cerkwi wszyscy wierni zgromadzili się w nowym budynku parafialnym. Na drugiej części uroczystości - świątecznym obiedzie (agapie), przygotowanym przez parafian, Władykę przywitały kwiatami dzieci. Wspólny czas spędzony przy posiłku był doskonałym momentem do wielu refleksji, podziękowań oraz życzeń.

 

tekst i foto: Dmytro Pokhyliuk

 

Więcej zdjęć w galerii.