Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

W niedzielę 12 lipca 2020 roku swoje święto parafialne obchodziła parafia prawosławna w Kaliszu – dzień pamięci świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w dniach 3-5 lipca 2020 roku odbył się pierwszy w diecezji łódzko – poznańskiej obóz roboczy. Został on zorganizowany przez Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej w częstochowskiej parafii.

Ośrodek Miłosierdzia Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej został powołany na podstawie dekretu Arcybiskupa Szymona w 2002 roku z siedzibą w Krakowie (dekret nr 85/2002 z dnia 5 kwietnia 2002).

28 czerwca 2020 roku przypada trzecia rocznica śmierci Arcybiskupa Szymona (Romańczuka).

25 czerwca Cerkiew prawosławna wspomina pamięć świętego Onufrego Wielkiego – patrona męskiego stauropigialnego klasztoru w Jabłecznej.