Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

21 listopada Cerkiew wspomina Sobór Arcystratega Michała i Wszystkich Świętych Mocy Niebios.

Anioł oznacza wiestnik, ten który przynosi dobrą nowinę. Zgodnie z nauką Cerkwi prawosławnej wszyscy aniołowie dzielą się na dziewięć stopni anielskich, w ramach których wyróżniane są trzy hierarchie. Do pierwszej należą kolejno: Serafiny, Cherubiny i Trony, do drugiej: Panowania, Moce i Władze, a do trzeciej: Zwierzchności, Archanioły i Anioły.

15 listopada 2020 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański celebrował Liturgię Świętą w cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy we Włocławku.

Na przełomie października i listopada 2020 roku zakończone zostały prace remontowe w cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy znajdującej się na łódzkim cmentarzu przy ul. Telefonicznej.

W dniach 17-18 października 2020 roku w radomskiej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy uroczyście obchodzono święto Opieki Matki Bożej. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego dzień Opieki Matki Bożej (14 października) został obrany świętem młodzieży prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej. Obchody tego święta ustanowiono w parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Krakowie.