Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

„Dzisiaj Chrystus przyszedł nad Jordan, aby zostać ochrzczonym, dzisiaj Jan dotyka głowy Władcy. Moce niebieskie przeraziły się, przesławną widząc tajemnicę, morze ujrzało i uciekło, Jordan zobaczył i cofnął wody swoje. My zaś, oświeceni, wołamy: Chwała objawionemu Bogu i na ziemi poznanemu, który oświecił świat!”

Dnia 12 stycznia 2020 roku w godzinach wieczornych Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy kontynuowało coroczną tradycję kolędowania.

W dniach 11 – 12 stycznia 2020 roku krakowska parafia gościła Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego. Władyka przewodniczył sobotniemu nabożeństwu wieczornemu oraz niedzielnej Świętej Liturgii.

    Dnia 10 stycznia 2020 roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego Prawosławnego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w ramach działalności Diecezjalnego Centrum Kultury Prawosławnej w Radomiu został zorganizowany po raz XI Wieczór Kolęd Prawosławnych.

Uroczyste nabożeństwa w czasie świąt Bożego Narodzenia były szczególnym czasem do duchowego przeżywania głębokiej wdzięczności Bogu za to, że Pan nie pozostawił swojego ludu, lecz zstąpiwszy na ziemię uczynił ją niebem a niebo udostępnił nam grzesznym.