Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

   Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w poniedziałek 22 lutego 2021 roku odbył się jednodniowy wyjazd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej do Warszawy.

Święto Spotkania Pańskiego obchodzone czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu – 15 lutego ustanowione zostało na pamiątkę przyniesienia przez Matkę Bożą dziecięcia Jezus do świątyni jerozolimskiej. Cerkiew traktuje to święto jako spotkanie Starego i Nowego Testamentu, spotkanie ludzkości w osobie starca Symeona z Bogiem.

Rzeczpospolita od początku swojego istnienia leżała na pograniczu kultur łacińskiej i bizantyjskiej, co stanowiło o jej bogactwie kulturowym i wyznaniowym. Tutaj już w 13-15 wieku z Zachodu przed prześladowaniem inkwizycji przyjeżdżali przedstawiciele ruchów protestanckich, znajdując schronienie i możliwość spokojnego funkcjonowania.

„Dzisiaj Stwórca niebios i ziemi przychodzi w ciele nad Jordan, Bezgrzeszny prosi o chrzest, aby oczyścić świat z fałszu wroga, i chrzczony jest przez sługę Władca wszystkich, i przez wodę daruje oczyszczenie rodzajowi ludzkiemu. Jemu zaśpiewajmy: Objawiłeś się, BoŜe nasz, chwała Tobie.” – stichira z jutrzni święta.

17 stycznia 2021 roku w łódzkiej parafii prawosławnej miało miejsce radosne wydarzenie.  Przeżywając obecnie okres Świąt Bożego Narodzenia prawosławna młodzież̇ pragnęła podzielić się radością z Nowonarodzonego kolędując dla Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego oraz całego kleru łódzkiej parafii.