Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

W dniu 29 października 2019 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W pracach soborowych wzięli udział wszyscy arcybiskupi i biskupi.

W dniach 26 – 27 października 2019 roku  krakowską parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. Władyka przewodniczył zarówno sobotniemu nabożeństwi całonocnego czuwania jak i niedzielnej Liturgii Świętej.

Parafia Prawosławna w Sosnowcu zaprasza na kurs "Prawosławie".

W sobotę 26 października 2019 roku w Tatrach miała miejsce kolejna już Liturgia Święta.

20 października 2019 roku, w XVIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy miały miejsce uroczystości ku czci Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy w żeńskim Monasterze w Zwierkach.