Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

W dniach 17-18 października 2020 roku w radomskiej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy uroczyście obchodzono święto Opieki Matki Bożej. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego dzień Opieki Matki Bożej (14 października) został obrany świętem młodzieży prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej. Obchody tego święta ustanowiono w parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Krakowie.

4 października 2020 roku w sosnowieckiej cerkwi pw. św.św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii odbyły się uroczystości święta parafialnego.

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego jest jednym z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu cerkiewnym. Należy do świąt nieruchomych i jest obchodzone 27 września. Jedynym przekazem stanowiącym źródło o święcie jest Tradycja Święta.

W dniu 22 września 2020 roku rozpoczęły się prace remontowe w cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy we Włocławku polegające na naprawie ubytków w tynku oraz odmalowaniu Świątyni.