Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

Z okazji święta Paschy 2020 roku, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański, nagrodził:

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” Mk. 8,34

W dniu 21 marca 2020 roku w cerkwi katedralnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi miało miejsce włamanie.

Komunikat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w sprawie epidemii koronawirusa z dnia 17 marca 2020 roku.

Minął pierwszy tydzień Wielkiego Postu. W załączniku znajdującym się poniżej zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze wszystkich nabożeństw sprawowanych w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu w cerkwi katedralnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.