Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

14 października Cerkiew Prawosławna wspomina święto Opieki Matki Bożej. Z uwagi na diasporalność parafii w Radomiu, uroczystości ku czci święta przeniesione zostały na 12-13 października. 

W XVI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy głównej Liturgii Świętej w katedrze pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Łódzki i Poznański Atanazy. Podczas nabożeństwa obecny był cały łódzki kler na czele z proboszczem ks. mitratem Eugeniuszem Fiedorczukiem a także z ks. mitratem Wasilim Zhytnyk z Kosziw (Ukraina).

1 października 2019 roku  w cerkwi w Toruniu odbył się  koncert Lidii Gawriuszyny i Siergieja Macniewa. W ich wykonaniu usłyszeliśmy śpiew archaiczny.

Dnia 28 września 2019 roku odbyła się Święta Liturgia w kaplicy na Jaszczurówce - Zakopane.

29 września 2019 roku parafia prawosławna w Sosnowcu świętowała swój jubileusz  - 130 lecia istnienia parafii. Centralnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych była Boska Liturgia sprawowana prze ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego.