Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

    15 września br., parafia prawosławna w Łodzi obchodziła jubileusz 135-lecia. Budowę świątyni rozpoczętą w 1880 roku, udało się sfinalizować dzięki wsparciu łódzkich fabrykantów. W ten sposób w ciągu czterech lat wybudowano wspaniałą cerkiew w bizantyjskim stylu architektonicznym. Patronem nowej łódzkiej świątyni został św. Aleksander Newski, zaś jej poświęcenia w 1884 roku dokonał arcybiskupa warszawski i chełmski Leoncjusz.

W dniach 31 sierpnia – 1 wrzęśnia częstochowska społeczność prawosławna radośnie przeżywała święto patronki swojej głównej świątyni – Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej.

     W czerwcu 2018 roku podczas rodzinnego wyjazdu z parafii św. Aleksandra Newskiego w Łodzi do Kalisza narodził się pomysł zorganizowania pielgrzymki rowerowej do Częstochowy. Na jego realizację nie trzeba było długo czekać – dnia 30 sierpnia 2019 roku, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji biskupa Łódzkiego i PoznańskiegoAtanazego, z Kalisza do Częstochowy wyruszyliśmy w pierwszą rowerową prawosławną pielgrzymkę, której przewodniczył ks. Mirosław  Antosiuk, proboszcz kaliskiej parafii.

27-28 sierpnia br. parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie obchodziła święto parafialne.

Jak co roku w monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce miały miejsce uroczystości z okazji kolejnej rocznicy przybycia Iwerskiej Ikony Bogurodzicy oraz głównego święta monasteru – Przemienienia Pańskiego.